Obraz 007

Kancelaria powstała 1 czerwca 1997 roku jako spółka cywilna i w takiej formule funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Zajmujemy się obsługą podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, a także w sprawach dotyczących osób fizycznych, w szczególności obejmujących takie dziedziny prawa jak prawo pracy, karne,  cywilne oraz administracyjne.

 

 

Obraz 009Kancelaria świadczy też pomoc z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, spadkowego, nieruchomości, mediów, wykroczeń, fundacji i stowarzyszeń oraz legislacji. W ramach prowadzonej działalności zapewniamy reprezentację przed sądami i innymi instytucjami oraz organami, prowadzenie negocjacji i mediacji, sporządzanie projektów umów i innych aktów prawnych a także doradztwo prawne, w tym konsultacje prawne oraz sporządzanie opinii prawnych.

Dla naszych klientów sporządzamy też pisma procesowe (m.in. pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne, odwołania), wezwania do zapłaty oraz pisma urzędowe.