Kancelaria świadczy stałą i kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców oraz klientów korporacyjnych.

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w tym zakresie oraz wypracowane standardy działania pozwalają na świadczenie najwyższej jakości usług kompleksowego doradztwa prawnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wymagań związanych ze specyfiką działalności każdego Klienta.

W ramach usług świadczenia stałej obsługi prawnej Kancelaria:

doradza w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa zamówień publicznych, wykonuje zastępstwo procesowe Klientów przed sądami oraz organami administracji, przygotowuje i opiniuje projekty umów i wszelkich dokumentów związanych z bieżącą działalnością Klientów,opracowuje regulaminy wewnątrzzakładowe, doradza przy ich wdrażaniu i stosowaniu, bierze czynny udział w przygotowywaniu transakcji związanych z przekształceniami formy prawnej Klientów, zmianami struktury właścicielskiej oraz przejęciami innych podmiotów, wykonując w szczególności czynności związane z audytem prawnym oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji,

prowadzi obsługę biura zarządu spółek kapitałowych oraz przygotowuje dokumenty związane z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,

bierze udział w posiedzeniach organów spółek kapitałowych, jak również w negocjacjach warunków kontraktów lub strategicznych dla Klienta przedsięwzięć gospodarczych.